O iniciativě United for Clinical Nutrition

Adekvátní výživa od přijetí na JIP je velmi důležitá pro na podporu přežití a k zotavení kriticky nemocných pacientů. Pro zlepšení životních funkcí a udržení optimální svalové hmoty pacientů propuštěných z JIP se doporučuje kombinace správné výživy a tělesného cvičení.1,2,3,4

S cílem překonat nemocniční podvýživu v zemích po celém světě založila v roce 2014 společnost Fresenius Kabi iniciativu „United for Clinical Nutrition” (UFCN). Cílem tété nadnárodní iniciativy je snížit výskyt nemocniční podvýživy prostřednictvím vzdělávání, sběru dat a klinického hodnocení v různých geografických regionech.

Jedním z důležitých milníků této iniciativy je průzkum EuroPN Survey. Cílem studie je získat podrobné informace o současném používání klinické výživy u kriticky nemocných pacientů a vytvořit vědecký základ pro následné cílené zásahy, školení a vzdělávání a klinická hodnocení.

Průzkum EuroPN Survey zahrnuje účastníky z jedenácti zemí z celé Evropy: Rakousko, Belgii, Českou republiku, Francii, Německo, Maďarsko, Itálii, Polsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království.

 

REFERENCE:

1. Wischmeyer P. E., Puthucheary Z., San Millan I. a kol. Muscle mass and physical recovery in ICU: innovations for targeting of nutrition and exercise. Curr OpinCrit Care 2017; Aug;23(4):269-278.

2. Wischmeyer P. E., San-Millan I. Winning the war against ICU-acquired weakness: new innovations in nutrition and exercise physiology. Critical Care. 2015;19 (Suppl 3):S6. doi:10.1186/cc14724.

3. Puthucheary Z., Wischmeyer P. Predicting critical illness mortality and personalizing therapy: moving to multi-dimensional data. Critical Care 2017 21:20.

4. Heyland D. K., Stapleton R. D., Mourtzakis M. a kol. Combining nutrition and exercise to optimize survival and recovery from critical illness: Conceptual and methodological issues. Clin Nutr 2016;35(5):1196-206.

 

přihlásit seregistrovat